Wolontariat pracowniczy

W ubiegłym roku ponad 660 pracowników zaangażowało się w różne formy wolontariatu w Banku. 65 projektów wsparła finansowo Fundacja Santander. Oddolne inicjatywy pracowników Banku Santander