Zarząd

  • Marzena Atkielska – Prezes Zarządu

Rada Fundacji

  • Michał Gajewski – Przewodniczący Rady
  • Teresa Notz – Wiceprzewodnicząca Rady
  • Dorota Strojkowska – Członkini Rady
  • Tomasz Orsztynowicz – Członek Rady
  • Anna Nawrot – Członkini Rady
  • Justyna Kamińska – Członkini Rady
  • Katarzyna Mirowska-Wawrzyniak – Członkini Rady