Zarząd

  • Marzena Atkielska – Prezes Zarządu

Rada Fundacji

  • Michał Gajewski – Przewodniczący Rady
  • Teresa Notz – Wiceprzewodniczący Rady
  • Wojciech Kostecki – Członek Rady
  • Artur Sikora – Członek Rady
  • Cezary Szefler – Członek Rady
  • Maria Wlaźlak – Członek Rady
  • Dorota Żołądkiewicz – Członek Rady