Razem – to słowo ma dziś szczególną moc.

Dziękujemy, że wspólnie z nami zaangażowaliście się w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.

Wspólnie zebraliśmy już:
4
2
5
0
5
2
2

Dziękujemy Wam !

Pieniądze na niezbędną pomoc w Polsce i w Ukrainie otrzymają:

Polski Czerwony Krzyż, UNICEF Polska, Polska Akcja Humanitarna i Miasto Przemyśl.

Wpłaty były księgowane do 31.03.2022 r. do godziny 24:00.

Suma wpłat ze zbiórki zaksięgowanych na koncie Fundacji Santander to 2 750 522,85 zł.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Nasze dotychczasowe działania na rzecz Ukrainy

W tym najtrudniejszym czasie pozostajemy solidarni z naszymi przyjaciółmi, pracownikami, klientami oraz narodem ukraińskim.

Co oferuje Santander Bank Polska klientom, obywatelom Ukrainy:
  • nie pobieramy naszych opłat za przelewy do Ukrainy,
  • zwalniamy z opłaty za nowo otwarte Konto Jakie Chcę w złotych i w walutach oraz za kartę Dopasowaną, a także za już otwarte konta osobiste w złotych i w walutach oraz za już wydane i nowo wydane karty debetowe,
  • ułatwiamy otwarcie konta.
Dla naszych koleżanek i kolegów, pochodzących z Ukrainy:
  • oferujemy bezpłatną pomoc psychologów,
  • udzielamy dodatkowego wsparcia finansowego,
  • dajemy możliwość otrzymania zaliczek na poczet wynagrodzeń na trzy miesiące do przodu,
  • umożliwiamy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w wymiarze 5 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  • nasi rekruterzy oferują wsparcie w poszukiwaniu pracy dla ich bliskich.

Co to jest zbiórka publiczna

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz na cele religijne.

Zbiórką publiczną nie jest taki rodzaj zbierania, po którym pozostaje ślad przepływu pieniędzy albo ewidencjonowania darów, np: przelewy na konto bankowe fundacji.

Zobacz grafikę przygotowaną przez portal ngo.pl

Skontaktuj się z nami: