Bank Młodych Mistrzów Sportu

Strona główna/Bank Młodych Mistrzów Sportu

Informacje

Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie.

W ramach tegorocznej edycji wspierać będziemy przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat. Nastawiamy się przede wszystkim na wspieranie ich rozwoju fizycznego. Mogą to być np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.

Ruch ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, kondycję i ogólne samopoczucie, dlatego promujemy aktywne spędzanie czasu wolnego.

Wysokość grantu

Terminy

 • 1
  od 1 marca do 31 marca
 • 2
  od 1 kwietnia do 30 czerwca
 • 3
  od 1 lipca do 30 września
 • 4
  od 1 października do 11 grudnia

Wkład własny

nie jest wymagany

Czego nie wspieramy

Nie wspieramy zakupów, wyposażenia klubów sportowych i sal gimnastycznych, a także wyjazdów i kolonii sportowych.

Dla kogo

Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata i pracują z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat , np.:

 • kluby sportowe,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • biblioteki,
 • domy kultury,
 • samorządy
 • inne organizacje posiadające zdolność prawną

Jakie działania

 • organizacja drużynowych zawodów sportowych,
 • olimpiad,
 • paraolimpiad,
 • treningów
 • oraz innych działań, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można składać wnioski?2023-02-28T12:32:22+01:00
Wnioski można składać:
 • I termin – od 1 marca do dnia 31 marca 2023 roku,
 • II termin –od 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2023 roku,
 • III termin – od 1 lipca do dnia 30 września 2023 roku,
 • IV termin – od 1 października do dnia 11 grudnia 2023 roku.
Kiedy można się spodziewać informacji o wynikach konkursu?2023-02-28T12:30:21+01:00
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji Santander w następujących terminach:
 • I termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 8 maja 2023 roku
 • II termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 7 sierpnia 2023 roku
 • III termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 6 listopada 2023 roku
 • IV termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2024 roku
Czy istnieje ograniczenie wysokości grantu, o jaką mogę się ubiegać?2023-02-28T12:25:14+01:00
Tak. W 2023 roku maksymalna kwota grantu w ramach programu  Bank Młodych Mistrzów Sportu, to 7 tysięcy złotych, przy czym grant może zostać przyznany w innej wysokości.
Jak odzyskać hasło?2023-02-27T14:06:19+01:00
Aby odzyskać hasło należy na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/ wybrać ORGANIZACJA, a następnie: – wpisać NIP lub REGON (proszę zwrócić uwagę czy komputer nie wstawia tam e-maila) – kliknąć „odzyskaj hasło” (pod polem NIP), wówczas na maila przyjdzie link do zmiany hasła (proszę sprawdzić również folder SPAM).
Czy po otrzymaniu dotacji Wnioskodawca powinien przygotować sprawozdanie z realizacji projektu?2022-08-19T12:44:47+01:00
Tak, do 30 dni po zakończeniu projektu należy sporządzić sprawozdanie finansowo-merytoryczne i złożyć je za pomocą aplikacji https://granty.fundacja.santander.pl/
Z kim powinien kontaktować się Wnioskodawca w celu uzyskania informacji na temat złożonego przez siebie wniosku?2022-08-19T12:43:37+01:00
Wszelkie zapytania prosimy kierować na skrzynkę mailową: fundacja@santander.pl lub telefonicznie 22/ 586 89 99.
W jaki sposób Wnioskodawca otrzyma informację na temat decyzji przyznania dotacji?2022-08-19T12:42:42+01:00
Informacja o przyznaniu grantu zostanie przesłana mailowo przez Fundację Santander na adres podany we wniosku. W przypadku wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do przyznania grantu Fundacja Santander nie jest zobowiązana do podawania szczegółowych informacji na temat przyczyn odrzucenia wniosku.
Czy w ramach programu Bank Młodych Mistrzów Sportu pomoc mogą otrzymać osoby indywidualne?2022-08-19T12:41:53+01:00
Nie. Wnioski o grant mogą składać wyłącznie fundacje, stowarzyszenia, szkoły kluby sportowe, itp.
Jakiego typu projekty nie mogą być dotowane w ramach projektu?2022-08-19T12:39:33+01:00
Program Bank Młodych Mistrzów Sportu nie przewiduje dofinansowania przeznaczonego na wsparcie bieżącej działalności Wnioskodawcy. Nie wspieramy również wyposażenia klubów sportowych i sal gimnastycznych, a także wyjazdów i kolonii sportowych.
Czy środki finansowe Wnioskodawca otrzyma zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku?2022-08-19T12:36:50+01:00
Nie. Przelew środków finansowych na konto organizacji następuje na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności Fundacja przygotowuje umowę darowizny, która przekazywana jest organizacji drogą elektroniczną (e-mail). Organizacja podpisuje umowę i odsyła oba egzemplarze umowy na adres fundacji. Po otrzymaniu przez Fundację podpisanej umowy, w terminie 14 dni przelewane są środki.

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

Skontaktuj się z nami:

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander

Przejdź do góry