Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości.

Wizja

Jesteśmy świadomi, że budowa społeczeństwa obywatelskiego jest procesem długofalowym i wymaga wysiłku wielu podmiotów. Chcemy włączyć się w ten proces wspierając w szczególny sposób młode pokolenie.

Doceniamy wielki potencjał, jaki tkwi w młodych ludziach, w ich chęci zdobywania nowej wiedzy, potrzebie aktywności i altruistycznej postawie oraz ciągłym poszukiwaniu autorytetów. Jesteśmy jednocześnie świadomi, że w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję, ten potencjał może zostać zaprzepaszczony. Dlatego koncentrujemy się na pozytywnych, twórczych projektach włączających młodzież w orbitę życia publicznego. Inspirujemy do zaangażowania w działalność na rzecz dobra wspólnego, do świadomego korzystania z praw obywatelskich, do podejmowania wyzwań na miarę XXI wieku.

Kierunek Młodzież

Stwarzamy możliwości dla ludzi ambitnych i odpowiedzialnych, kreujemy lokalnych liderów. Staramy się tworzyć projekty, dzięki którym młodzież może odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa narodowego i odnajdywać w nim punkty odniesienia do własnych decyzji i refleksji.

Promujemy kreatywność i przedsiębiorczość młodych ludzi. Wspieramy działania, które są niestandardowe, wymagają wyobraźni i odwagi w realizacji. Równocześnie chcemy podnosić poziom wiedzy ekonomicznej wśród młodego pokolenia.

Postawiliśmy na młodzież z przekonaniem, że to dobra inwestycja.