Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 2024

Cel programu

Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach konkursu wspieramy projekty z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, w tym:

 • roślinne murale, portrety lub pejzaże
 • ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe
 • inne inicjatywy, które zwiększają bioróżnorodność, poprawiają jakość powietrza, ograniczają hałas i zanieczyszczenia, odnawiają ekosystemy leśne itp.

Do kogo kierujemy konkurs

Do udziału w konkursie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, które działają w Polsce od co najmniej 2 lat.

Co zyskasz, biorąc udział w konkursie?

 • szansę na dofinansowanie swojego pomysłu w wysokości 15 000 zł
 • możliwość realizacji projektu, który realnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców
 • satysfakcję z tworzenia czegoś dobrego dla lokalnej społeczności i środowiska

Nie czekaj, zgłoś swój projekt już dziś!

Nabór

 • od 1 marca do 25 marca

Ogłoszenie wyników

 • 22 kwietnia 2024 r.

Wkład własny

nie jest wymagany

Wysokość grantu

Najczęściej zadawane pytania

Jak odzyskać hasło?2023-05-29T14:23:59+01:00
Aby odzyskać hasło należy na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/ wybrać ORGANIZACJA, a następnie: – wpisać NIP lub REGON (proszę zwrócić uwagę czy komputer nie wstawia tam e-maila) – kliknąć „odzyskaj hasło” (pod polem NIP), wówczas na maila przyjdzie link do zmiany hasła (proszę sprawdzić również folder SPAM).
W jaki sposób należy rozliczyć projekt?2022-01-12T16:25:51+01:00
Aby rozliczyć projekt należy umieścić na platformie skany dokumentów (np. faktury, umowy) poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, na który Organizacja otrzymała z Fundacji darowiznę. Każdy dokument musi być odpowiednio opisany i zawierać informację o źródle finansowania:   „Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy  „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia ………”.  Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych”. Chodzi o to, aby było dokładnie widać, które środki pochodzą z grantu, a które ze środków własnych, czy z innych źródeł.
Czy wymagany jest wkład własny?2022-01-12T16:24:53+01:00
Nie, wkład własny nie jest wymagany.
Czy możliwe są przesunięcia środków lub zmiany w złożonym kosztorysie?2022-01-12T16:23:46+01:00
Tak, istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy pozycjami oraz wprowadzenie zmian w kosztorysie, ale musi być ono skonsultowane z pracownikiem Fundacji.  
Co powinno być uwzględnione w kosztorysie?2022-01-12T16:17:32+01:00
Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy), przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli stanu Projektu.
Czego nie może uwzględniać kosztorys projektu?2022-01-12T16:16:06+01:00
Kosztorys projektu nie można uwzględniać:
 1. wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji
 2. kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,
 3. kosztów związanych z działalnością gospodarczą Organizacji, typu koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.
 4. kosztów związanych z działalnością polityczną i religijną,
 5. kar, grzywien, mandatów, podatków.
Ile maksymalnie może trwać projekt?2022-01-12T16:14:58+01:00
Projekt może trwać max 12 miesięcy.
Co można zrobić w ramach projektu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO”?2024-02-29T12:54:11+01:00
W ramach konkursu wspieramy projekty z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, w tym:
 • roślinne murale, portrety lub pejzaże
 • ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe
 • inne inicjatywy, które zwiększają bioróżnorodność, poprawiają jakość powietrza, ograniczają hałas i zanieczyszczenia, odnawiają ekosystemy leśne itp.
Pamiętaj! To są tylko przykłady! Liczymy na Waszą kreatywność!
Czy wnioski mogą zostać wysłane drogą pocztową lub złożone bezpośrednio w Fundacji?2022-01-12T16:11:13+01:00
Nie. W konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl
Czy możliwa jest realizacja projektu przy udziale innych środków niż środki własne?2022-01-12T16:10:14+01:00
Tak, ale pod pewnymi warunkami. Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych źródeł takich jak jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe, ale z wyłączeniem innych fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez firmy), w szczególności fundacji bankowych lub założonych przez instytucje finansowe. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości udziału innych podmiotów w projekcie, niezbędny jest kontakt z Fundacją.
Kto nie może wnioskować o przyznanie grantu?2022-04-21T12:00:25+01:00
Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego) oraz indywidualnym osobom fizycznym, a także organizacjom , które istnieją krócej niż 2 lata.
Jakie organizacje mogą składać wniosek o grant?2022-04-21T12:13:53+01:00
Wniosek o grant mogą składać organizacje, które istnieją co najmniej 2 lata i posiadają  zdolność prawną, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, itp.
Skontaktuj się z nami:

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander

Przejdź do góry