Nabór do programu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”

Do kogo kierowany jest konkurs?

Do udziału w konkursie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, które działają w Polsce od co najmniej 2 lat.

Jakie projekty mogą zostać sfinansowane

W ramach konkursu wspieramy projekty z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, w tym:

  • Roślinne murale, portrety lub pejzaże
  • Ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe
  • Inne inicjatywy, które zwiększają bioróżnorodność, poprawiają jakość powietrza, ograniczają hałas i zanieczyszczenia, odnawiają ekosystemy leśne itp.
Jak zgłosić projekt?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

https://granty.fundacja.santander.pl/

Termin nadsyłania wniosków upływa 25 marca 2024 roku.

Więcej informacji na stronie projektu „Tu mieszkam, to zmieniam EKO”.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.