Powstaliśmy w 1997 roku jako Fundacja „Pomoc Ludziom” przy Banku Zachodnim S.A. Po połączeniu Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, Fundacja zaistniała pod nową nazwą – Fundacja Banku Zachodniego WBK.

Przez szereg lat głównymi odbiorcami pomocy były dzieci z ubogich rodzin. Do nich skierowany był największy program grantowy Fundacji: Bank Dziecięcych Uśmiechów. Powstał on w wyniku referendum przeprowadzonego wśród pracowników Banku Zachodniego WBK 2004 r. Program BDU został stworzony z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących  z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.

W 2010 roku wraz z nową misją Fundacji powstał drugi program grantowy Fundacji: Bank Ambitnej Młodzieży. Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Od dwóch lat program ten wyznacza główny nurt działań Fundacji w myśl hasła „Kierunek młodzież”.

Od 2010 roku Fundacja koordynuje wolontariat pracowniczy w Banku Zachodnim WBK. Towarzyszymy pracownikom w organizowaniu lokalnych akcji  np. Dzień Dziecka dla dzieci z domów dziecka i szpitali, koncerty charytatywne, dni integracji osób niepełnosprawnych.

W 2004 roku Fundacja Banku Zachodniego uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu nasze działania wspierają co roku podatnicy, przekazując nam 1% swojego podatku.

W 2017 roku uruchomiliśmy kolejny program grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu”, aby promować aktywność sportową i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży.

W 2018 r. zmieniliśmy nazwę na Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Głównym fundatorem Fundacji jest Santander Bank Polska S.A.