Sprawozdanie za rok 2022
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie za rok 2021
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie za rok 2020
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie za rok 2019
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie za rok 2018
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie za rok 2017
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans fundacji
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie za rok 2016
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans fundacji
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie za rok 2015
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans fundacji
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie za rok 2014
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans fundacji
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie za rok 2013
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans fundacji
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie za rok 2012
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa
Bilans fundacji
Sprawozdanie za rok 2011
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa
Bilans fundacji
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie za rok 2010
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa
Bilans fundacji
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie za rok 2009
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa
Bilans fundacji
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie za rok 2008
Sprawozdanie finansowe
Bilans fundacji
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie za rok 2007
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie za rok 2006
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Uchwała Rady Fundacji nr 3
Uchwała Rady Fundacji nr 6
Sprawozdanie za rok 2005
Sprawozdanie finansowe
Bilans fundacji
Uchwała Rady Fundacji nr 2
Informacja dodatkowa strona 1
Informacja dodatkowa strona 2
Informacja dodatkowa strona 3
Informacja dodatkowa strona 4