Bank Dziecięcych Uśmiechów

Informacje

W tegorocznej edycji (2021 r.) stawiamy na dofinansowanie projektów, które mają na celu pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne, ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19. 15 najlepszych projektów otrzyma grant w wysokości 10 tysięcy złotych.

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw obejmujących psychoterapię grupową dzieci i młodzieży, w szczególności skierowaną dla dzieci zmagającymi się z takimi problemami jak:

  • lękowość z wyszczególnieniem Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) (zaburzenie psychiatryczne, które może wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami traumatycznych zdarzeń i zmian
  • nieśmiałość
  • wycofanie
  • zagubienie
  • zahamowanie w relacjach z rówieśnikami
  • trudności w szkole
  • samotność
  • depresja dziecięca i młodzieżowa
  • uzależnienie od komputerów, mediów społecznościowych, a także substancji psychoaktywnych.

Terminy

6 lipca – 23 sierpnia 2021 r.

Wkład własny

Wkład własny nie jest wymagany

Wysokość grantu

  • 10 tysięcy złotych

Ważne dokumenty

Dla kogo

W tegorocznej edycji (2021 r.) stawiamy na dofinansowanie projektów, które mają na celu pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne, ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Z kim powinien kontaktować się Wnioskodawca w celu uzyskania informacji na temat złożonego przez siebie wniosku?2022-01-10T13:23:10+01:00
Wszelkie zapytania prosimy kierować na skrzynkę mailową: fundacja@santander.pl.
Od kogo Wnioskodawca otrzyma informację na temat decyzji przyznania (lub odrzucenia) dotacji?2022-01-10T13:21:57+01:00
Informacja o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku zostanie przesłana mailowo przez Fundację na adres podany we wniosku. W przypadku wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do przyznania grantu Fundacja Santander nie jest zobowiązana do podawania szczegółowych informacji na temat przyczyn odrzucenia wniosku.
Kiedy można składać wniosek?2022-01-10T13:19:21+01:00
Wnioski można składać w wybranych terminach publikowanych na stronie internetowej fundacji w Aktualnościach lub w zakładce Bank Dziecięcych Uśmiechów – Informacje.
Kiedy można się spodziewać informacji o wynikach konkursu?2022-01-10T13:19:45+01:00
Data rozstrzygnięcia konkursu podawana jest w regulaminie oraz na stronie internetowej Fundacji.
Jakiego typu projekty nie mogą być dotowane w ramach Programu BDU?2022-01-10T13:21:14+01:00
Program Bank Dziecięcych Uśmiechów nie przewiduje dofinansowania przeznaczonego na wsparcie bieżącej działalności Wnioskodawcy.
Czy w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów pomoc mogą otrzymać osoby indywidualne?2022-01-10T13:21:35+01:00
Nie. Program BDU jest programem grantowym, w którym pomoc udzielana jest tylko wnioskodawcom instytucjonalnym pracującym z grupą dzieci/młodzieży lub na rzecz dzieci/młodzieży.
Czy środki finansowe Wnioskodawca otrzyma zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku?2022-01-10T13:20:37+01:00
Nie. Przelew środków finansowych na konto organizacji następuje na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności Fundacja przygotowuje umowę darowizny, która przekazywana jest organizacji drogą elektroniczną (e-mail). Organizacja podpisuje umowę i odsyła oba egzemplarze umowy na adres fundacji. Po otrzymaniu przez Fundację podpisanej umowy, w terminie 14 dni przelewane są środki.
Czy spółka z o. o. może starać się o przyznanie grantu?2022-01-10T13:23:40+01:00
Nie, granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym.
Czy po otrzymaniu dotacji Wnioskodawca powinien przygotować jakieś sprawozdanie z realizacji projektu?2022-01-10T13:23:26+01:00
Tak, do 30 dni po zakończeniu projektu należy sporządzić sprawozdanie finansowo-merytoryczne i złożyć je za pomocą specjalnej aplikacji.
Czy istnieje ograniczenie wysokości grantu, o jaką mogę się ubiegać?2022-01-10T13:20:55+01:00
Tak. Maksymalna kwota grantu w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów jest uzależniona od naboru. Przy każdym naborze może się różnić.
Co ze środkami, które nie zostaną wykorzystane w projekcie?2022-01-10T13:23:54+01:00
Niewykorzystane środki, należy zwrócić na konto Fundacji.
Skontaktuj się z nami:

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

Zobacz powiązane wpisy:
Przejdź do góry