Konkurs “BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW” (edycja 2021 r.) rozstrzygnięty

Konkurs grantowy BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW rozstrzygnięty. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszone wnioski.

W tegorocznej edycji granty zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów, które mają na celu pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19.  Z nadesłanych 161 projektów komisja konkursowa wybrała 15 organizacji, które zostały nagrodzone grantem w wysokości 10 tysięcy złotych.

Gratulujemy wszystkim Organizacjom i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

Szczegółowe informacje dot. zawarcia umów otrzymacie Państwo od nas drogą elektroniczną (e-mail) na adresy wskazane we wniosku.

Lista Laureatów Konkursu „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW” – edycja 2021 r.