Rozliczenie grantu

  • Rozliczenie projektu należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia projektu (tj. daty podanej w aplikacji).
  • Rozliczając projekt należy załączyć faktury lub rachunki wystawione na organizację, która dostała grant.
  • W przypadku zatrudniania do projektu specjalistów na podstawie umowy o dzieło/zlecenie niezbędna jest umowa + rachunek do umowy.
  • Do rozliczenia należy dołączyć dwustronne skany wszystkich dokumentów księgowych.
  • Dokumenty powinny zawierać informację o źródle finansowania: „Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy XXX „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia ………”. Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych”.
  • nazwy poszczególnych pól w rozliczeniu powinny odpowiadać nazwom pozycji w kosztorysie wraz z numerem, np. „Zakup roślin, poz. II 2” / „Plakaty reklamujące projekt – poz. V 1.
  • Opis faktury lub innego dokumentu finansowego powinien być sporządzony na odwrocie strony lub w przypadku braku miejsca na oddzielnej kartce (wówczas należy na niej umieścić nazwę wystawcy faktury i jej numer) i powinna być nierozerwalnie związana z dokumentem.
  • dokumenty powinny być zgodne z kosztorysem wstępnym lub z jego aktualizacją.
Skontaktuj się z nami:

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.