Wyniki konkursu grantowego “Bank Młodych Mistrzów Sportu”

Szanowni Państwo, w tegorocznej edycji konkursu Bank Młodych Mistrzów Sportu otrzymaliśmy  345 wniosków.  Z nadesłanych projektów wybraliśmy 40, które zostały nagrodzone grantem. Wartość przyznanego grantu zwykle

Wyniki konkursu “Bank Ambitnej Młodzieży”

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym programem wszystkim organizacjom które wzięły w nim udział. W programie grantowym Bank Ambitnej Młodzieży otrzymaliśmy  164 wnioski.  Z nadesłanych

partners

Forum Darczyńców
Policja Wielkopolska
BAKCYL
Muzeum Historii Polski
PWSFTviT