Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa

 e-mail: fundacja@santander.pl

NIP 897-16-35-900

Telefony:

  • 22 586 89 99 – programy grantowe
  • 22 634 55 92 – sprawy administracyjne, umowy darowizn
  • 22 534 17 26 – stypendia
  • 22 534 17 50 – wolontariat pracowniczy

Numer konta bankowego: IV Oddział Santander Bank Polska S.A. w Warszawie 78 1090 1056 0000 0001 0253 8699

Przekaż nam 1,5% podatku! KRS 0000120807

Logotypy Fundacji znajdują się na stronie dla mediów.

Przekaż nam 1,5% podatku

Informujemy, że Fundacja nie finansuje wniosków złożonych bezpośrednio przez osoby fizyczne. Wnioski takie nie będą rozpatrywane i będą niszczone.

Formularz kontaktowy

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander