Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

e-mail: fundacja@santander.pl

Telefony:
22 586 89 99 – programy grantowe

22 634 55 92 – sprawy administracyjne, umowy darowizn

22 534 17 26 – stypendia

22 534 17 50 – wolontariat pracowniczy

Numer konta bankowego:
IV Oddział Santander Bank Polska S.A. w Warszawie
78 1090 1056 0000 0001 0253 8699
NIP 897-16-35-900

Przekaż nam 1% podatku!
KRS 0000120807

Logotypy Fundacji:

Fundacja Santander (CMYK)

Fundacja Santander (RGB)

Logotyp programu TO(działa)MY!

Wszystkie materiały z użyciem Logo Fundacji wymagają akceptacji pracownika Fundacji.

Prosimy przesyłać projekty mailem na adres: fundacja@santander.pl

Informujemy, że Fundacja nie finansuje wniosków złożonych bezpośrednio przez osoby fizyczne. Wnioski takie nie będą rozpatrywane i będą niszczone.