Informacje o projekcie

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.

Projekt daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Cele projektu

 • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
 • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
 • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą,
 • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

Etapy projektu

 1. Część obowiązkowa projektu – praca projektowa – stworzenie w szkole grupy/grup projektowych, które pod okiem koordynatora wypracują pomysł na realizację projektu społecznego w minimum jednym z dwóch zaproponowanych obszarów tematycznych. Opracowane przez uczniów projekty zostaną następnie przez nich zrealizowane. Społeczne projekty uczniowskie mogą służyć środowisku szkolnemu, bądź lokalnej społeczności.
 2. Część dodatkowa projektu – konkurs grantowy Fundacji Santander Bank Polska na dofinansowanie uczniowskiego projektu społecznego. Każda szkoła będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie jednego, wybranego przez uczniów projektu. Aplikacja może dotyczyć rozwinięcia działań podjętych przez Uczniów w obowiązkowej części lub zupełnie nowego projektu społecznego. W II edycji projektu macie szansę zaplanować zdecydowanie szersze działania – do wyboru granty w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. zł! Dofinansowania zostaną przyznane placówkom, których wnioski otrzymają najwyższe oceny według kryteriów zdefiniowanych w Regulaminie.

Szczegóły dotyczące przebiegu i realizacji projektu, dokładna procedura aplikacji w konkursie grantowym opisane zostały w Regulaminie Projektu, z którym należy zapoznać się przed rejestracją do akcji.

Zobacz film z I edycji projektu

Wysokość grantów

 • 1 grant w wysokości 15 tysięcy złotych
 • 1 grant w wysokości 10 tysięcy złotych
 • 1 grant w wysokości 5 tysięcy złotych
 • 10 grantów w wysokości 2 tysiące złotych
 • 10 grantów w wysokości 2 tysiące złotych

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

Skontaktuj się z nami: