Wyniki konkursu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”

Szanowni Państwo, w programie grantowym Bank Dziecięcych Uśmiechów otrzymaliśmy  248 wniosków.  Z nadesłanych projektów wybraliśmy 64, które zostały nagrodzone grantem. Wartość przyznanego grantu zwykle różni się od kwoty wnioskowanej i wiąże się z koniecznością redukcji kosztów. Prosimy, aby organizacje, które otrzymały niższą kwotę od wnioskowanej, skontaktowały się z nami na początku kwietnia 2018 r.  w celu ustalenia z jakich kosztów należy zrezygnować (tel. 22 586 89 99). Gratulujemy wszystkim organizacjom! Prosimy, aby organizacje, które otrzymały grant, sprawdziły w systemie, czy wszystkie podane dane są właściwe. Proszę zwrócić uwagę na numer konta oraz  osoby upoważnione do podpisywania umów, czy wszystkie są wyszczególnione zgodnie z KRS . Dane te, zaciągane są automatycznie do umowy. Przyznane  środki trafią  na wskazane we wniosku konto, po odesłaniu do Fundacji  podpisanej  umowy darowizny, którą nasza Fundacja w pierwszej połowie kwietnia prześle do Dyrektora Oddziału wybranego przez Państwa w aplikacji internetowej. Jeden egzemplarz umowy należy odesłać na adres Fundacji: Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. ul. Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa Wyniki ukażą się po kliknięciu w poniższy link: Organizacje nagrodzone w Banku Dziecięcych Uśmiechów 2018   Zespół Fundacji

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.