Identyfikacja wizualna Fundacji Santander

Wszystkie materiały z użyciem Logo Fundacji wymagają akceptacji pracownika Fundacji.

Prosimy przesyłać projekty mailem na adres: fundacja@santander.pl

Dostępne kolory

Przykład użycia logotypu

Podstawowym logotypem używanym w komunikacji jest czerwony znak na białym tle. Tutaj występujący w wersji „positive”.

Dopuszcza się użycie innego logotypu, ale tylko po konsultacji z pracownikami Fundacji Santander.