Tu mieszkam, tu zmieniam

Chcesz coś zmienić, poprawić, stworzyć coś nowego w swojej okolicy?

TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!

Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować.

Rozejrzyj się wokół siebie, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro - za swoją miejscowość, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz. Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej!

Fundacja Santander Bank Polska ogłasza kolejną - piątą już - edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam".

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej zdolność prawną.

Nie chcemy ograniczać kreatywności wnioskujących, dlatego nie ma ściśle określonego zakresu tematycznego projektów. Każdy pomysł jest dobry!

W 2019 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy pół miliona złotych:

20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych

30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych

18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

 

Wnioski przyjmujemy od 24 maja do 1 lipca 2019 r.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin V edycji konkursu grantowego TU MIESZKAM TU ZMIENIAM.
Lista Laureatów V edycji Konkursu „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” (2019):
Rozliczenie projektów należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia projektu (daty podanej w aplikacji). Środki które nie zostały wykorzystane należy zwrócić na konto Fundacji: 91 1090 1056 0000 0001 4031 8122.   Rozliczając projekt należy załączyć faktury lub rachunki wystawione na organizację, która dostała grant. W przypadku zatrudniania do projektu specjalistów na podstawie umowy o dzieło/zlecenie niezbędna jest umowa + rachunek do umowy.   Do rozliczenia należy dołączyć dwustronne skany wszystkich dokumentów księgowych. Dokumenty powinny zawierać informację o źródle finansowania: „Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy TMTZ „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia ……...”. Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych”.   Opis faktury lub innego dokumentu finansowego powinien być sporządzony na odwrocie strony lub w przypadku braku miejsca na oddzielnej kartce (wówczas należy na niej umieścić nazwę wystawcy faktury i jej numer) i powinna być nierozerwalnie związana z dokumentem.