Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Chcesz żeby wokół Ciebie było zielono i bardziej ekologicznie?

Wierzysz w to, że od nas zależy jak będzie wyglądał świat za 10, 20 czy więcej lat?

Marzysz o zmianie swojego najbliższego otoczenia?

Jeśli przynajmniej jedna odpowiedź brzmi TAK, to już dziś weź sprawy w swoje ręce! Zgłoś swoją propozycję do konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Być może Twój pomysł otrzyma dofinansowanie!

Nie masz jeszcze koncepcji? Skorzystaj z naszych podpowiedzi:

- znajdź niewielki kawałek ziemi i zaprojektuj w nim park kieszonkowy lub ogród deszczowy

- stwórz mini-teren rekreacyjny z elementami wyposażenia naturalnego lub ogród sensoryczny

- na budynku obok Ciebie ktoś wymalował mało eleganckie pseudo-graffitti? Zaprojektuj roślinny mural !

- przystanek autobusowy w Twojej miejscowości pamięta dawne czasy? Zasłoń go roślinami!

Najważniejszy jest Twój pomysł, a my pomożemy Ci go zrealizować.

Rozejrzyj się wokół siebie, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro - za przestrzeń, w której żyjesz.  Dzięki Tobie może być jeszcze bardziej zielono!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej.

Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej zdolność prawną.

2021 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy 300 tysięcy złotych:

18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 8 000 złotych

18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

22 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 000 złotych

 

Wnioski przyjmujemy od 5 lutego do 8 marca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Lista Laureatów Konkursu „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” (edycja 2021):

Lista Laureatów Konkursu „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” (edycja 2020):

Lista Laureatów V edycji Konkursu „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” (2019):

Rozliczenie projektów należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia projektu (tj. daty podanej w aplikacji). Środki, które nie zostały wykorzystane należy zwrócić na konto Fundacji:

91 1090 1056 0000 0001 4031 8122.

Rozliczając projekt należy załączyć faktury lub rachunki wystawione na organizację, która dostała grant.

W przypadku zatrudniania do projektu specjalistów na podstawie umowy o dzieło/zlecenie niezbędna jest umowa + rachunek do umowy.

Do rozliczenia należy dołączyć dwustronne skany wszystkich dokumentów księgowych.

Dokumenty powinny zawierać informację o źródle finansowania:

„Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy TMTZ „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia ……...”.

Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych”.

Opis faktury lub innego dokumentu finansowego powinien być sporządzony na odwrocie strony lub w przypadku braku miejsca na oddzielnej kartce (wówczas należy na niej umieścić nazwę wystawcy faktury i jej numer) i powinna być nierozerwalnie związana z dokumentem.

W przypadku wydłużenia terminu projektu, konieczna jest zmiana terminu również w systemie granty.fundacja.santander.pl (niezbędny kontakt z fundacją)
 1. Jakie organizacje mogą składać wniosek o grant?
Wniosek o grant mogą składać instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające  zdolność prawną, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, przedszkola, parafie, jednostki samorządu terytorialnego, itp.
 1. Kto nie może wnioskować o przyznanie grantu?
Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego) oraz indywidualnym osobom fizycznym.
 1. Czy możliwa jest realizacja projektu przy udziale innych środków niż środki własne?
Tak, ale pod pewnymi warunkami. Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych źródeł takich jak jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe, ale z wyłączeniem innych fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez firmy), w szczególności fundacji bankowych lub założonych przez instytucje finansowe. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości udziału innych podmiotów w projekcie, niezbędny jest kontakt z Fundacją.
 1. Czy wnioski mogą zostać wysłane drogą pocztową lub złożone bezpośrednio w Fundacji?
Nie. W konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl
 1. Co można zrobić w ramach projektu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO”?
W tej edycji granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, ale ze szczególnym nastawieniem na powstanie lub aranżację zielonych miejsc takich jak:
 1. a) roślinny mural
 2. b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość
 3. c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej
 4. d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy
 5. e) inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni lokalnej.
 
 1. Co to jest park kieszonkowy?
Park kieszonkowy / ogród kieszonkowy to niewielkich rozmiarów park, utworzony na pojedynczej małej niezabudowanej działce lub na niewielkim fragmencie gruntu o nieregularnym kształcie między działkami budowlanymi. Oprócz roślin może zawierać inne elementy struktury miejskiej (takie jak ławeczki, klomby, mini-place zbaw dla dzieci) , etc. Może być ulokowany na terenach miejskich, przedmiejskich lub wiejskich, na gruncie publicznym bądź prywatnym. Parki kieszonkowe mają być urbanistyczną odpowiedzią na niedobór terenów zielonych w wielkich, gęsto zabudowanych miastach. (na podst. Wikipedia).
 1. Co to jest mural roślinny?
Nie chodzi tu o namalowanie kwiatów na ścianie budynku, ale o połączenie namalowanego na ścianie graffiti z rosnącą roślinnością, drzewami czy krzewami lub mural w całości wykonany z roślin. Przy czym projekt musi tworzyć jedną całość.
 1. Ile maksymalnie może trwać projekt?
     Projekt może trwać max 12 miesięcy.
 1. Czego nie może uwzględniać kosztorys projektu?
  Kosztorys projektu nie można uwzględniać:  
 1. wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji
 2. kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,
 3. kosztów związanych z działalnością gospodarczą Organizacji, typu koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.
 4. kosztów związanych z działalnością polityczną i religijną,
 5. kar, grzywien, mandatów, podatków.
 
 1. Co powinno być uwzględnione w kosztorysie?
Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy), przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli stanu Projektu.  
 1. Czy kontakt z dyrektorem oddziału jest obligatoryjny?
Kontakt z dyrektorem oddziału nie jest obligatoryjny, ale ponieważ dyrektor oddziału wystawia organizacji rekomendację , warto z tej opcji skorzystać, bo dzięki niej można uzyskać max 3 punkty przy ocenie projektu. Prosimy o dokładne wybranie numeru oddziału z bazy na platformie grantowej i udanie się do wskazanego w systemie dyrektora oddziału w celu weryfikacji wniosku.  
 1. W jaki sposób odbywa się rekomendacja dyrektora? Czy trzeba mieć jakieś specjalne dokumenty?
Rekomendacja dyrektora oddziału odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, na platformie grantowej. Od momentu złożenia wniosku przez Organizację dyrektor ma 5 dni na zarekomendowanie takiego wniosku. W przypadku gdy z jakiegoś powodu jest to niemożliwe , dyrektor powinien skontaktować się z zespołem Fundacji Santander.  
 1. Czy możliwe są przesunięcia środków lub zmiany w złożonym kosztorysie?
Tak, istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy pozycjami oraz wprowadzenie zmian w kosztorysie, ale musi być ono skonsultowane z pracownikiem Fundacji.  
 1. Czy wymagany jest wkład własny?
Nie, wkład własny nie jest wymagany.  
 1. W jaki sposób należy rozliczyć projekt?
Aby rozliczyć projekt należy umieścić na platformie skany dokumentów (np. faktury, umowy) poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, na który Organizacja otrzymała z Fundacji darowiznę. Każdy dokument musi być odpowiednio opisany i zawierać informację o źródle finansowania:   „Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy  „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia ……...”.  Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych”. Chodzi o to, aby było dokładnie widać, które środki pochodzą z grantu, a które ze środków własnych, czy z innych źródeł.