Tu mieszkam, tu zmieniam

Error: The map ID (6) does not exist

Chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować w swojej okolicy?

TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!

Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować.

Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro - za swoją miejscowość, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń w której żyjesz. Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej!

Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii...... Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

Nie chcemy ograniczać kreatywności wnioskujących, dlatego nie ma ściśle określonego zakresu tematycznego projektów. Każdy pomysł jest dobry!

W tym roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczyła pół miliona złotych.

20  grantów o wartości 8.000 zł

23  grantów o wartości 6.000 zł

31  grantów o wartości 4.000 zł

26 grantów o wartości 3.000 zł

Wnioski przyjmujemy od 15 lipca do 30 września 2017

Zapraszamy do udziału!

Rozliczenie projektów należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia projektu (daty podanej w aplikacji). Środki które nie zostały wykorzystane należy zwrócić na konto Fundacji: 62 1090 1056 0000 0001 1455 5250 Rozliczając projekt należy załączyć faktury lub rachunki wystawione na organizację, która dostała grant. W przypadku zatrudniania do projektu specjalistów na podstawie umowy o dzieło/zlecenie niezbędna jest umowa + rachunek do umowy.

Złóż wniosek/rozliczenie

Wnioski przyjmujemy do 30 września.

Instrukcja wypełniania formularza: