Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Strona główna/Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Wyniki naboru do programu

W 2022 roku nabór do programu został zamknięty. Zapoznaj się z wynikami konkursu.

Przeczytaj

Cel programu

Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach projektów mogą powstać np.: mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, ogrody deszczowe i wiele innych pomysłów z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.

Jury konkursu doceni szczególnie oryginalne inicjatywy ekologiczne, wynikające z potrzeby społecznej. Ważne jest, by projekt był realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce było przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Na co zwrócić uwagę

 • Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola. Co ważne, projekt może zgłosić każdy, kto spełnia powyższe kryteria. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane.
 • projekt powinien być skierowany do dzieci lub młodzieży do 20 roku życia
 • zanim złożysz wniosek, zapoznaj się z Regulaminem projektu

Terminy

22 kwietnia – 23 maja 2022 r.

Wkład własny

Nie jest wymagany

Aplikacja grantowa

Złóż wniosek

Ważne dokumenty

Regulamin 2022
Regulamin 2021
Regulamin 2020

Wysokość grantu

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

Przeczytaj

O projektach, zrealizowanych w ramach programu, mówią:

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób należy rozliczyć projekt?2022-01-12T16:25:51+01:00
Aby rozliczyć projekt należy umieścić na platformie skany dokumentów (np. faktury, umowy) poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, na który Organizacja otrzymała z Fundacji darowiznę. Każdy dokument musi być odpowiednio opisany i zawierać informację o źródle finansowania:   „Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy  „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia ………”.  Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych”. Chodzi o to, aby było dokładnie widać, które środki pochodzą z grantu, a które ze środków własnych, czy z innych źródeł.
Czy wymagany jest wkład własny?2022-01-12T16:24:53+01:00
Nie, wkład własny nie jest wymagany.
Czy możliwe są przesunięcia środków lub zmiany w złożonym kosztorysie?2022-01-12T16:23:46+01:00
Tak, istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy pozycjami oraz wprowadzenie zmian w kosztorysie, ale musi być ono skonsultowane z pracownikiem Fundacji.  
W jaki sposób odbywa się rekomendacja dyrektora? Czy trzeba mieć jakieś specjalne dokumenty?2022-01-12T16:22:53+01:00
Rekomendacja dyrektora oddziału odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, na platformie grantowej. Od momentu złożenia wniosku przez Organizację dyrektor ma 5 dni na zarekomendowanie takiego wniosku. W przypadku gdy z jakiegoś powodu jest to niemożliwe , dyrektor powinien skontaktować się z zespołem Fundacji Santander.
Czy kontakt z dyrektorem oddziału jest obligatoryjny?2022-01-12T16:18:39+01:00
Kontakt z dyrektorem oddziału nie jest obligatoryjny, ale ponieważ dyrektor oddziału wystawia organizacji rekomendację , warto z tej opcji skorzystać, bo dzięki niej można uzyskać max 3 punkty przy ocenie projektu. Prosimy o dokładne wybranie numeru oddziału z bazy na platformie grantowej i udanie się do wskazanego w systemie dyrektora oddziału w celu weryfikacji wniosku.
Co powinno być uwzględnione w kosztorysie?2022-01-12T16:17:32+01:00
Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy), przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli stanu Projektu.
Czego nie może uwzględniać kosztorys projektu?2022-01-12T16:16:06+01:00
Kosztorys projektu nie można uwzględniać:
 1. wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji
 2. kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,
 3. kosztów związanych z działalnością gospodarczą Organizacji, typu koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.
 4. kosztów związanych z działalnością polityczną i religijną,
 5. kar, grzywien, mandatów, podatków.
Ile maksymalnie może trwać projekt?2022-01-12T16:14:58+01:00
Projekt może trwać max 12 miesięcy.
Co można zrobić w ramach projektu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO”?2022-04-21T12:05:31+01:00
W tej edycji konkursu granty przyznawane są na wsparcie projektów takich jak:
 • mini-parki,
 • rewitalizacje ogródków jordanowskich,
 • ogrody deszczowe
 • inne ekologiczne projekty
To są tylko przykłady! Najważniejsze by projekt był skierowany do dzieci lub/i młodzieży do lat 20.
Czy wnioski mogą zostać wysłane drogą pocztową lub złożone bezpośrednio w Fundacji?2022-01-12T16:11:13+01:00
Nie. W konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl
Czy możliwa jest realizacja projektu przy udziale innych środków niż środki własne?2022-01-12T16:10:14+01:00
Tak, ale pod pewnymi warunkami. Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych źródeł takich jak jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe, ale z wyłączeniem innych fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez firmy), w szczególności fundacji bankowych lub założonych przez instytucje finansowe. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości udziału innych podmiotów w projekcie, niezbędny jest kontakt z Fundacją.
Kto nie może wnioskować o przyznanie grantu?2022-04-21T12:00:25+01:00
Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego) oraz indywidualnym osobom fizycznym, a także organizacjom , które istnieją krócej niż 2 lata.
Jakie organizacje mogą składać wniosek o grant?2022-04-21T12:13:53+01:00
Wniosek o grant mogą składać organizacje, które istnieją co najmniej 2 lata i posiadają  zdolność prawną, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, itp.
Skontaktuj się z nami:

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander

Logowanie do systemu
Zobacz powiązane wpisy:
 • Published On: 19 listopada. 20180,6 min read
  Przeczytaj
Przejdź do góry