Historia

Powstaliśmy w 1997 roku jako Fundacja „Pomoc Ludziom” przy Banku Zachodnim S.A. Po połączeniu Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, Fundacja zaistniała pod nową nazwą

Misja

Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości. Wizja Jesteśmy świadomi,

Sprawozdania

Sprawozdanie 2017 Sprawozdania merytoryczne Sprawozdania finansowe Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 Sprawozdanie_finansowe_2017 Bilans_Fundacji_2017 Rachunek zysków i strat 2017 Sprawozdanie 2016 Sprawozdania merytoryczne Sprawozdania finansowe Sprawozdanie

Statut

STATUT (tekst jednolity)      I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE   § 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły zwana dalej ?Fundacją?,

Władze Fundacji

Zarząd Marzena Atkielska – Prezes Zarządu Rada Fundacji Michał Gajewski – Przewodniczący Rady Teresa Notz – Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Kostecki – Członek Rady Artur Sikora