Bartosz Olszewski ma dopiero 15 lat, a już należy do czołówki najbardziej utalentowanych skrzypków młodego pokolenia w Polsce. Muzyka towarzyszy mu w każdej chwili życia codziennego Olbrzymi talent, wrażliwość, dyscyplina oraz wysoka kultura osobista, stanowią o jego wyjątkowej osobowości. Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Jego rodzice są skrzypkami a starszy brat zawodowym muzykiem orkiestrowym i gra na flecie poprzecznym. Bartek uczęszcza do III klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu i uczy się w klasie skrzypiec prof. Łukasza Błaszczyka. Jest uczestnikiem szkolnego programu Indywidualnej Organizacji Nauki. Dzięki niemu, ma czas na ćwiczenie oraz przygotowywanie się do koncertów i konkursów skrzypcowych oraz może rozwijać swoją pasję jaką jest gra na skrzypcach. Swoje umiejętności rozwija na wielu mistrzowskich kursach skrzypcowych u wybitnych pedagogów z kraju i zagranicy. Zakwalifikowano go m. in. do czynnego uczestnictwa w programie Masterclass, organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, gdzie ma okazję doskonalić swój warsztat pod okiem wybitnych, światowej sławy skrzypków takich jak Gidon Kremer, Alexander Sitkovetsky. Z powodzeniem również koncertuje – np. w Narodowym Forum Muzyki, Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu czy na Festiwalu Jurajska Jesień w Częstochowie. Otrzymał nagrodę specjalną na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Żyrardowie – został zaproszony do zagrania w listopadzie recitalu w Pałacu w Jabłonnie. W roku 2022 został stypendystą Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Dzięki temu miał możliwość zakupienia mistrzowskiego lutniczego instrumentu. Skrzypce są jego dopełnieniem, gra na nich to dla niego największa przyjemność. Jego marzeniem jest  zostać koncertującym skrzypkiem – solistą, grać z orkiestrami na całym świecie. Uwielbia również jeździć na konkursy, które są dla niego ważną drogą rozwoju. Dzięki temu, może prezentować swoją grę przed polską czy zagraniczną publicznością. Widząc jak jego występy poruszają emocje słuchaczy – ma z nich ogromną satysfakcję. Obecnie jego największym marzeniem jako solisty – skrzypka, jest zagranie koncertu skrzypcowego D-dur Piotra Czajkowskiego z orkiestrą symfoniczną. Bartosz jest zwycięzcą i laureatem wielu konkursów skrzypcowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Jego ostatnimi, najważniejszymi osiągnięciami artystycznymi były : II miejsce – Ogólnopolski Konkurs im. Rodziny Grobliczów w Krakowie, II miejsce- Międzynarodowy Konkurs im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu, I miejsce – Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych w Elblągu ( patronat CEA), I miejsce – VI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. J. Kaliszewskiej w Poznaniu, I miejsce – IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „ Witold Rowicki in Memoriam” w Żywcu ( patronat CEA). Wolny czas, którego nie ma za dużo, poświęca na spotkania i kontakt z przyjaciółmi, słuchanie muzyki, chodzenie na koncerty czy przedstawienia operowe lub naukę. Lubi także podróżować, czytać książki fantastyczne, oraz kryminalne, oglądać filmy i grać na komputerze. Interesuje się sportem, szczególnie skokami narciarskimi i piłka nożną.  

Bartosz Olszewski