Finansiaki – edukacja Finansowa

Edukacja finansowa i rozwijanie przedsiębiorczości są obszarami, które szczególnie interesują młodzież, dlatego Santander Bank Polska S.A. aktywnie wspiera te inicjatywy. Chcemy dostarczać młodzieży wiedzę na temat finansów, ponieważ jest to kluczowy krok w kształtowaniu umiejętności efektywnego zarządzania własnymi środkami finansowymi oraz budowaniu fundamentów przedsiębiorczości na drodze do dorosłego życia. Wolontariusze Fundacji Santander w ramach projektu „Finansiaki” odwiedzają szkoły podstawowe i przedszkola edukując najmłodszych. Tym razem lekcja odbyła się w Społecznej Szkole Podstawowej nr.1 w Warszawie.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.