Zlot Czarownic

Grupa wolontariuszy zrealizowała wyjątkową inicjatywę mającą na celu wsparcie rodzin z pieczy zastępczej, które znalazły schronienie w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie. Akcja skupiała się na dzieciach przebywających w ośrodku, mając za zadanie integrację społeczną. Podczas spotkania, dzieci w różnym wieku przeżyły dzień pełen zabawy. Organizatorzy postanowili wzmocnić ich wyobraźnię i umiejętności manualne, prowadząc zajęcia w lesie. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem brały udział w procesie tworzenia strojów czarownic oraz w poszukiwaniu naturalnych elementów do zrobienia mioteł. Mieszanka wieku uczestników spowodowała, że starsze dzieci przejęły rolę opiekunów i mentorów dla młodszych kolegów. Ta naturalna współpraca przyczyniła się nie tylko do integracji grupy, ale również do wzrostu pewności siebie wśród uczestników. W trakcie wydarzenia dzieci miały szansę wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi poprzez wydrapywanie postaci czarodzieja lub czarodziejki na kartkach. Ta aktywność nie tylko rozwijała ich zdolności artystyczne, ale także budowała poczucie osiągnięcia i umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę. Dzieci miały możliwość „lotu na miotle” oraz wspólnego ogniska w atmosferze wzajemnego wsparcia i współpracy. Inicjatywa nie tylko umożliwiła dzieciom ciekawe doświadczenia, ale przede wszystkim podkreśliła, że nawet w trudnych okolicznościach można znaleźć sposoby na rozwijanie kreatywności, integrację i budowanie relacji. Akcja ta stanie się pewnie niezapomnianym wspomnieniem zarówno dla dzieci, jak i dla zaangażowanych wolontariuszy, którzy włożyli całe serce w jej realizację.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.