Dom dla dzikich zapylaczy

Spotkanie z dziećmi z przedszkola w Brzegu Dolnym, zorganizowane przez wolontariuszy Fundacji Santander Bank Polska, przyniosło nie tylko edukację ekologiczną, ale również zaangażowanie społeczności lokalnej w ochronę dzikich zapylaczy. Dzięki tej inicjatywie, dzieci miały okazję nauczyć się o ważnej roli owadów w zapylaniu roślin i zrozumieć znaczenie ekosystemu. Przed spotkaniem, wolontariusze zakupili materiały i przygotowali dziesięć domków dla dzikich zapylaczy. Wspólnie z dziećmi, umieścili je w różnych lokalizacjach miasta, w pobliżu bankomatów Santander Bank Polska. Informacja o inicjatywie i współpracy z Fundacją Santander została wyraźnie oznaczona na domkach, a ich umieszczenie zostało potwierdzone przez Burmistrza w Brzegu Dolnym. Dodatkowo, wizyty dzieci z przedszkoli w oddziale Santander Bank Polska były okazją do spotkania z klientami banku, którzy chętnie dzielili się swoją pasją do ogrodnictwa i prezentowali swoje pięknie pielęgnowane ogrody. Była to inspirująca interakcja, która dodatkowo poszerzyła świadomość dzieci na temat dbałości o przyrodę i otaczający nas świat roślin. Ta inicjatywa pokazuje, jak ważne jest angażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej już od najmłodszych lat. Dzieci mają teraz nie tylko wiedzę na temat dzikich zapylaczy, ale także świadomość, jak mogą działać na rzecz ich ochrony i zachowania różnorodności biologicznej. Fundacja Santander Bank Polska i wolontariusze, poprzez takie działania, ukazują swoje zaangażowanie w wartości eko i społecznej odpowiedzialności. Ta inicjatywa stanowi piękny przykład, jak współpraca z lokalną społecznością, przedszkolami i władzami lokalnymi może przyczynić się do pozytywnych zmian i inspiracji dla innych. Dzięki tej akcji edukacyjnej, wspólnie z dziećmi, Fundacja Santander Bank Polska oddaje ważny głos na rzecz ochrony środowiska, inspirując społeczność lokalną do podejmowania działań na rzecz ekologii i troski o przyrodę. To właśnie dzięki takim inicjatywom możemy budować świadomość i zmieniać świat na lepsze.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.