Targi pracownicze

Młodzież w wieku 16 lat i starsza miała okazję na niezwykłe doświadczenie, uczestnicząc w Targach Pracowniczych, które odbyły się w Łaszczynie. To wydarzenie, zorganizowane przez zaangażowanych wolontariuszy, miało na celu zainspirowanie młodych ludzi do myślenia o przyszłości zawodowej. Targi Pracownicze stały się miejscem, gdzie młodzież mogła przyjrzeć się różnorodnym ścieżkom zawodowym. Były to nie tylko prezentacje konkretnych zawodów, ale także okazja do rozmów z profesjonalistami i ekspertami w dziedzinach takich jak kosmetologia, fryzjerstwo, barmanstwo czy doradztwo zawodowe. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się, czym zajmują się osoby pracujące w tych branżach, jakie umiejętności są potrzebne do odniesienia sukcesu oraz jakie możliwości rozwoju oferują te zawody. Co jeszcze ważniejsze, wydarzenie to nie tylko inspirowało młodych ludzi, ale miało także znaczący wpływ na lokalną społeczność. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, społeczność lokalna mogła zobaczyć, że istnieje autentyczne wsparcie dla młodych ludzi w ich dążeniu do kariery zawodowej. Ponadto, Targi Pracownicze promowały różnorodność zawodów, co może przyczynić się do przeciwdziałania stereotypom i otwarcia nowych dróg kariery dla młodych ludzi. To wyjątkowe wydarzenie pokazało, że inicjatywa społeczna i zaangażowanie wolontariuszy mogą przynosić realne korzyści społeczności. Targi Pracownicze były nie tylko inspiracją dla młodych ludzi, ale także dowodem na to, że lokalna społeczność może działać razem, aby wspierać młodsze pokolenia w osiąganiu swoich zawodowych celów.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.