Wolontariusze Fundacji Santander przeprowadzili zbiórkę koleżeńską w celu zakupienia niezbędnych sprzętów AGD. Dzięki dofinansowaniu z Fundacji udało się zakupić między innymi pralkę. Realne wsparcie otrzymały 122 osoby, w większości ukraińskie dzieci z domów dziecka.