Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Strona główna/Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Wyniki naboru do programu

W 2022 roku nabór do programu został zamknięty. Zapoznaj się z wynikami konkursu.

Przeczytaj

Cel programu

Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach projektów mogą powstać np.: mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, ogrody deszczowe i wiele innych pomysłów z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.

Jury konkursu doceni szczególnie oryginalne inicjatywy ekologiczne, wynikające z potrzeby społecznej. Ważne jest, by projekt był realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce było przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Na co zwrócić uwagę

 • Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola. Co ważne, projekt może zgłosić każdy, kto spełnia powyższe kryteria. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane.
 • projekt powinien być skierowany do dzieci lub młodzieży do 20 roku życia
 • zanim złożysz wniosek, zapoznaj się z Regulaminem projektu

Terminy

22 kwietnia – 23 maja 2022 r.

Wkład własny

Nie jest wymagany

Aplikacja grantowa

Złóż wniosek

Ważne dokumenty

Regulamin 2022
Regulamin 2021
Regulamin 2020

Wysokość grantu

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

Przeczytaj

O projektach, zrealizowanych w ramach programu, mówią:

 • Marta Pacak

  Marta Pacak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

  Nasz „Ogródek” to miejsce, w którym gnieźnianie mogą odpocząć na świeżym powietrzu. Stary Ratusz to filia Miejskiego Ośrodka Kultury i właśnie tam, w samym sercu starego miasta, wśród pięknych, starych kamienic, gdzie niewiele jest zieleni, znajduje się „Ogródek”. Pomysł na ogródek to połączenie ekologii z funkcją terapeutyczną. To niekończące się pomysły na warsztaty dla najmłodszych, starszych, ale też wszystkich, którzy mają specjalne potrzeby. W ogródku organizujemy warsztaty, które za każdym razem są inne, bardzo ciekawe i cieszą zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych miłośników roślin. Był to dla nas – twórców kultury innowacyjny projekt łączący sensorykę z ekologią, który okazał się sukcesem.

  zdjęcie z projektu MOK w Gnieźnie
 • Monika Grzybowska - koordynator projektu, nauczyciel bibliotekarz w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Monika Grzybowska, nauczyciel bibliotekarz w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Mural stał się naturalną zieloną osłoną, skutecznie zatrzymującą zanieczyszczenia powietrza, tworzącą naturalny ekosystem i stanowiącą atrakcyjną dekorację. Udało nam się stworzyć zaciszne miejsce do relaksu i spotkań na świeżym powietrzu aby, zarówno młodzież szkoły, jak i mieszkańcy osiedla mogli spędzać tutaj miło czas. Uczniowie naszej szkoły od samego włączali się w stworzenia naszej „Zielonej ściany”. To wspólne budowanie publicznej przestrzeni zielonej rozwinęło obywatelską aktywność oraz wpłynęło na kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, oraz gotowości do działań na rzecz ochrony środowiska. Codziennie mieszkańcy osiedla oraz społeczność szkolna korzystają z powstałego „Zielonego Zakątka Czwórki”.

  zdjęcie z projektu IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kamil Zbietka, lokalny społecznik i działacz w ULKS Dragon Wojcieszków

  Realizacja projektu pt. „Sensorycznie zakręceni” była wspaniałym doświadczeniem zarówno dla naszej organizacji jak i lokalnej społeczności, która aktywnie zaangażowała się w zaplanowane działania. Bardzo cieszymy się, że wspólnie mogliśmy stworzyć przyjazne i ekologiczne miejsce, które już na dobre zagościło na mapie naszej małej miejscowości. Nasza ścieżka sensoryczna z sercem na plastikowe nakrętki to również miejsce edukacji dla najmłodszych, którzy chętnie zbierają i zapełniają pojemnik.

  zdjecie z projektu realizowanego przez ULKS Dragon w Wojcieszkowie

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób należy rozliczyć projekt?2022-01-12T16:25:51+01:00
Aby rozliczyć projekt należy umieścić na platformie skany dokumentów (np. faktury, umowy) poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, na który Organizacja otrzymała z Fundacji darowiznę. Każdy dokument musi być odpowiednio opisany i zawierać informację o źródle finansowania:   „Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy  „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia ………”.  Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych”. Chodzi o to, aby było dokładnie widać, które środki pochodzą z grantu, a które ze środków własnych, czy z innych źródeł.
Czy wymagany jest wkład własny?2022-01-12T16:24:53+01:00
Nie, wkład własny nie jest wymagany.
Czy możliwe są przesunięcia środków lub zmiany w złożonym kosztorysie?2022-01-12T16:23:46+01:00
Tak, istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy pozycjami oraz wprowadzenie zmian w kosztorysie, ale musi być ono skonsultowane z pracownikiem Fundacji.  
W jaki sposób odbywa się rekomendacja dyrektora? Czy trzeba mieć jakieś specjalne dokumenty?2022-01-12T16:22:53+01:00
Rekomendacja dyrektora oddziału odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, na platformie grantowej. Od momentu złożenia wniosku przez Organizację dyrektor ma 5 dni na zarekomendowanie takiego wniosku. W przypadku gdy z jakiegoś powodu jest to niemożliwe , dyrektor powinien skontaktować się z zespołem Fundacji Santander.
Czy kontakt z dyrektorem oddziału jest obligatoryjny?2022-01-12T16:18:39+01:00
Kontakt z dyrektorem oddziału nie jest obligatoryjny, ale ponieważ dyrektor oddziału wystawia organizacji rekomendację , warto z tej opcji skorzystać, bo dzięki niej można uzyskać max 3 punkty przy ocenie projektu. Prosimy o dokładne wybranie numeru oddziału z bazy na platformie grantowej i udanie się do wskazanego w systemie dyrektora oddziału w celu weryfikacji wniosku.
Co powinno być uwzględnione w kosztorysie?2022-01-12T16:17:32+01:00
Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy), przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli stanu Projektu.
Czego nie może uwzględniać kosztorys projektu?2022-01-12T16:16:06+01:00
Kosztorys projektu nie można uwzględniać:
 1. wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji
 2. kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,
 3. kosztów związanych z działalnością gospodarczą Organizacji, typu koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.
 4. kosztów związanych z działalnością polityczną i religijną,
 5. kar, grzywien, mandatów, podatków.
Ile maksymalnie może trwać projekt?2022-01-12T16:14:58+01:00
Projekt może trwać max 12 miesięcy.
Co można zrobić w ramach projektu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO”?2022-04-21T12:05:31+01:00
W tej edycji konkursu granty przyznawane są na wsparcie projektów takich jak:
 • mini-parki,
 • rewitalizacje ogródków jordanowskich,
 • ogrody deszczowe
 • inne ekologiczne projekty
To są tylko przykłady! Najważniejsze by projekt był skierowany do dzieci lub/i młodzieży do lat 20.
Czy wnioski mogą zostać wysłane drogą pocztową lub złożone bezpośrednio w Fundacji?2022-01-12T16:11:13+01:00
Nie. W konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl
Czy możliwa jest realizacja projektu przy udziale innych środków niż środki własne?2022-01-12T16:10:14+01:00
Tak, ale pod pewnymi warunkami. Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych źródeł takich jak jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe, ale z wyłączeniem innych fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez firmy), w szczególności fundacji bankowych lub założonych przez instytucje finansowe. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości udziału innych podmiotów w projekcie, niezbędny jest kontakt z Fundacją.
Kto nie może wnioskować o przyznanie grantu?2022-04-21T12:00:25+01:00
Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego) oraz indywidualnym osobom fizycznym, a także organizacjom , które istnieją krócej niż 2 lata.
Jakie organizacje mogą składać wniosek o grant?2022-04-21T12:13:53+01:00
Wniosek o grant mogą składać organizacje, które istnieją co najmniej 2 lata i posiadają  zdolność prawną, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, itp.
Skontaktuj się z nami:

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander

Logowanie do systemu
Zobacz powiązane wpisy:
 • Na zdjęciu dwie dziewczynki z sadzonkami roślin.
  Published On: 21 czerwca. 20220,4 min read
  Przeczytaj
 • Na zdjęciu kilkuletnie dzieci podlewające kwiatki
  Published On: 22 kwietnia. 20221,7 min read
  Przeczytaj
 • logo Programu TU MIESZKAM TU ZMIENIAM EKO
  Published On: 3 kwietnia. 20200,7 min read
  Przeczytaj
 • Published On: 24 maja. 20191,7 min read
  Przeczytaj
Przejdź do góry