Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Strona główna/Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Wyniki naboru do programu

W 2022 roku nabór do programu został zamknięty. Zapoznaj się z wynikami konkursu.

Przeczytaj

Cel programu

Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach projektów mogą powstać np.: mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, ogrody deszczowe i wiele innych pomysłów z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.

Jury konkursu doceni szczególnie oryginalne inicjatywy ekologiczne, wynikające z potrzeby społecznej. Ważne jest, by projekt był realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce było przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Na co zwrócić uwagę

 • Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola. Co ważne, projekt może zgłosić każdy, kto spełnia powyższe kryteria. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane.
 • projekt powinien być skierowany do dzieci lub młodzieży do 20 roku życia
 • zanim złożysz wniosek, zapoznaj się z Regulaminem projektu

Terminy

22 kwietnia – 23 maja 2022 r.

Wkład własny

Nie jest wymagany

Aplikacja grantowa

Złóż wniosek

Ważne dokumenty

Regulamin 2022
Regulamin 2021
Regulamin 2020

Wysokość grantu

O projektach, zrealizowanych w ramach programu, mówią:

 • Marta Pacak

  Marta Pacak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

  Nasz „Ogródek” to miejsce, w którym gnieźnianie mogą odpocząć na świeżym powietrzu. Stary Ratusz to filia Miejskiego Ośrodka Kultury i właśnie tam, w samym sercu starego miasta, wśród pięknych, starych kamienic, gdzie niewiele jest zieleni, znajduje się „Ogródek”. Pomysł na ogródek to połączenie ekologii z funkcją terapeutyczną. To niekończące się pomysły na warsztaty dla najmłodszych, starszych, ale też wszystkich, którzy mają specjalne potrzeby. W ogródku organizujemy warsztaty, które za każdym razem są inne, bardzo ciekawe i cieszą zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych miłośników roślin. Był to dla nas – twórców kultury innowacyjny projekt łączący sensorykę z ekologią, który okazał się sukcesem.

  zdjęcie z projektu MOK w Gnieźnie
 • Monika Grzybowska - koordynator projektu, nauczyciel bibliotekarz w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Monika Grzybowska, nauczyciel bibliotekarz w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Mural stał się naturalną zieloną osłoną, skutecznie zatrzymującą zanieczyszczenia powietrza, tworzącą naturalny ekosystem i stanowiącą atrakcyjną dekorację. Udało nam się stworzyć zaciszne miejsce do relaksu i spotkań na świeżym powietrzu aby, zarówno młodzież szkoły, jak i mieszkańcy osiedla mogli spędzać tutaj miło czas. Uczniowie naszej szkoły od samego włączali się w stworzenia naszej „Zielonej ściany”. To wspólne budowanie publicznej przestrzeni zielonej rozwinęło obywatelską aktywność oraz wpłynęło na kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, oraz gotowości do działań na rzecz ochrony środowiska. Codziennie mieszkańcy osiedla oraz społeczność szkolna korzystają z powstałego „Zielonego Zakątka Czwórki”.

  zdjęcie z projektu IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kamil Zbietka, lokalny społecznik i działacz w ULKS Dragon Wojcieszków

  Realizacja projektu pt. „Sensorycznie zakręceni” była wspaniałym doświadczeniem zarówno dla naszej organizacji jak i lokalnej społeczności, która aktywnie zaangażowała się w zaplanowane działania. Bardzo cieszymy się, że wspólnie mogliśmy stworzyć przyjazne i ekologiczne miejsce, które już na dobre zagościło na mapie naszej małej miejscowości. Nasza ścieżka sensoryczna z sercem na plastikowe nakrętki to również miejsce edukacji dla najmłodszych, którzy chętnie zbierają i zapełniają pojemnik.

  zdjecie z projektu realizowanego przez ULKS Dragon w Wojcieszkowie

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób należy rozliczyć projekt?2022-01-12T16:25:51+01:00
Aby rozliczyć projekt należy umieścić na platformie skany dokumentów (np. faktury, umowy) poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, na który Organizacja otrzymała z Fundacji darowiznę. Każdy dokument musi być odpowiednio opisany i zawierać informację o źródle finansowania:   „Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy  „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia ………”.  Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych”. Chodzi o to, aby było dokładnie widać, które środki pochodzą z grantu, a które ze środków własnych, czy z innych źródeł.
Czy wymagany jest wkład własny?2022-01-12T16:24:53+01:00
Nie, wkład własny nie jest wymagany.
Czy możliwe są przesunięcia środków lub zmiany w złożonym kosztorysie?2022-01-12T16:23:46+01:00
Tak, istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy pozycjami oraz wprowadzenie zmian w kosztorysie, ale musi być ono skonsultowane z pracownikiem Fundacji.  
W jaki sposób odbywa się rekomendacja dyrektora? Czy trzeba mieć jakieś specjalne dokumenty?2022-01-12T16:22:53+01:00
Rekomendacja dyrektora oddziału odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, na platformie grantowej. Od momentu złożenia wniosku przez Organizację dyrektor ma 5 dni na zarekomendowanie takiego wniosku. W przypadku gdy z jakiegoś powodu jest to niemożliwe , dyrektor powinien skontaktować się z zespołem Fundacji Santander.
Czy kontakt z dyrektorem oddziału jest obligatoryjny?2022-01-12T16:18:39+01:00
Kontakt z dyrektorem oddziału nie jest obligatoryjny, ale ponieważ dyrektor oddziału wystawia organizacji rekomendację , warto z tej opcji skorzystać, bo dzięki niej można uzyskać max 3 punkty przy ocenie projektu. Prosimy o dokładne wybranie numeru oddziału z bazy na platformie grantowej i udanie się do wskazanego w systemie dyrektora oddziału w celu weryfikacji wniosku.
Co powinno być uwzględnione w kosztorysie?2022-01-12T16:17:32+01:00
Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy), przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli stanu Projektu.
Czego nie może uwzględniać kosztorys projektu?2022-01-12T16:16:06+01:00
Kosztorys projektu nie można uwzględniać:
 1. wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji
 2. kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,
 3. kosztów związanych z działalnością gospodarczą Organizacji, typu koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.
 4. kosztów związanych z działalnością polityczną i religijną,
 5. kar, grzywien, mandatów, podatków.
Ile maksymalnie może trwać projekt?2022-01-12T16:14:58+01:00
Projekt może trwać max 12 miesięcy.
Co można zrobić w ramach projektu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO”?2022-04-21T12:05:31+01:00
W tej edycji konkursu granty przyznawane są na wsparcie projektów takich jak:
 • mini-parki,
 • rewitalizacje ogródków jordanowskich,
 • ogrody deszczowe
 • inne ekologiczne projekty
To są tylko przykłady! Najważniejsze by projekt był skierowany do dzieci lub/i młodzieży do lat 20.
Czy wnioski mogą zostać wysłane drogą pocztową lub złożone bezpośrednio w Fundacji?2022-01-12T16:11:13+01:00
Nie. W konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl
Czy możliwa jest realizacja projektu przy udziale innych środków niż środki własne?2022-01-12T16:10:14+01:00
Tak, ale pod pewnymi warunkami. Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych źródeł takich jak jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe, ale z wyłączeniem innych fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez firmy), w szczególności fundacji bankowych lub założonych przez instytucje finansowe. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości udziału innych podmiotów w projekcie, niezbędny jest kontakt z Fundacją.
Kto nie może wnioskować o przyznanie grantu?2022-04-21T12:00:25+01:00
Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego) oraz indywidualnym osobom fizycznym, a także organizacjom , które istnieją krócej niż 2 lata.
Jakie organizacje mogą składać wniosek o grant?2022-04-21T12:13:53+01:00
Wniosek o grant mogą składać organizacje, które istnieją co najmniej 2 lata i posiadają  zdolność prawną, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, itp.
Skontaktuj się z nami:

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander

Logowanie do systemu

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

Przeczytaj
Zobacz powiązane wpisy:
 • Na zdjęciu dwie dziewczynki z sadzonkami roślin.
  Published On: 21 czerwca. 20220,4 min read
  Przeczytaj
 • Na zdjęciu kilkuletnie dzieci podlewające kwiatki
  Published On: 22 kwietnia. 20221,7 min read
  Przeczytaj
 • logo Programu TU MIESZKAM TU ZMIENIAM EKO
  Published On: 3 kwietnia. 20200,7 min read
  Przeczytaj
 • Published On: 24 maja. 20191,7 min read
  Przeczytaj
Przejdź do góry