Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Cel programu

Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach projektów mogą powstać np.: mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, ogrody deszczowe i wiele innych pomysłów z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.

Jury konkursu doceni szczególnie oryginalne inicjatywy ekologiczne, wynikające z potrzeby społecznej. Ważne jest, by projekt był realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce było przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Na co zwrócić uwagę

 • autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola;
 • projekt powinien być skierowany do dzieci lub młodzieży do 20 roku życia;
 • jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w ciągu roku;
 • wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane;
 • zanim złożysz wniosek, zapoznaj się z Regulaminem projektu

Terminy

 • 1
  od 1 marca do 31 marca
 • 2

  od 1 kwietnia do 30 czerwca

 • 3

  od 1 lipca do 30 września

 • 4

  od 1 października do 11 grudnia

Wkład własny

Nie jest wymagany

Wysokość grantu

Zobacz kto zwyciężył w 2023 roku

Skontaktuj się z nami:

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

O projektach, zrealizowanych w ramach programu, mówią:

Marta Pacak

Marta Pacak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

Nasz „Ogródek” to miejsce, w którym gnieźnianie mogą odpocząć na świeżym powietrzu. Stary Ratusz to filia Miejskiego Ośrodka Kultury i właśnie tam, w samym sercu starego miasta, wśród pięknych, starych kamienic, gdzie niewiele jest zieleni, znajduje się „Ogródek”. Pomysł na ogródek to połączenie ekologii z funkcją terapeutyczną. To niekończące się pomysły na warsztaty dla najmłodszych, starszych, ale też wszystkich, którzy mają specjalne potrzeby. W ogródku organizujemy warsztaty, które za każdym razem są inne, bardzo ciekawe i cieszą zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych miłośników roślin. Był to dla nas – twórców kultury innowacyjny projekt łączący sensorykę z ekologią, który okazał się sukcesem. Projekt został zrealizowany w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” (edycja 2020 r.)

zdjęcie z projektu MOK w Gnieźnie
Monika Grzybowska - koordynator projektu, nauczyciel bibliotekarz w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Monika Grzybowska, nauczyciel bibliotekarz w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mural stał się naturalną zieloną osłoną, skutecznie zatrzymującą zanieczyszczenia powietrza, tworzącą naturalny ekosystem i stanowiącą atrakcyjną dekorację. Udało nam się stworzyć zaciszne miejsce do relaksu i spotkań na świeżym powietrzu aby, zarówno młodzież szkoły, jak i mieszkańcy osiedla mogli spędzać tutaj miło czas. Uczniowie naszej szkoły od samego włączali się w stworzenia naszej „Zielonej ściany”. To wspólne budowanie publicznej przestrzeni zielonej rozwinęło obywatelską aktywność oraz wpłynęło na kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, oraz gotowości do działań na rzecz ochrony środowiska. Codziennie mieszkańcy osiedla oraz społeczność szkolna korzystają z powstałego „Zielonego Zakątka Czwórki”. Projekt został zrealizowany w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” (edycja 2021).

zdjęcie z projektu IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kamil Zbietka, lokalny społecznik i działacz w ULKS Dragon Wojcieszków

Realizacja projektu pt. „Sensorycznie zakręceni” była wspaniałym doświadczeniem zarówno dla naszej organizacji jak i lokalnej społeczności, która aktywnie zaangażowała się w zaplanowane działania. Bardzo cieszymy się, że wspólnie mogliśmy stworzyć przyjazne i ekologiczne miejsce, które już na dobre zagościło na mapie naszej małej miejscowości. Nasza ścieżka sensoryczna z sercem na plastikowe nakrętki to również miejsce edukacji dla najmłodszych, którzy chętnie zbierają i zapełniają pojemnik. Projekt został zrealizowany w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” (edycja 2021).

zdjecie z projektu realizowanego przez ULKS Dragon w Wojcieszkowie

Najczęściej zadawane pytania

Jak odzyskać hasło?2023-05-29T14:23:59+01:00
Aby odzyskać hasło należy na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/ wybrać ORGANIZACJA, a następnie: – wpisać NIP lub REGON (proszę zwrócić uwagę czy komputer nie wstawia tam e-maila) – kliknąć „odzyskaj hasło” (pod polem NIP), wówczas na maila przyjdzie link do zmiany hasła (proszę sprawdzić również folder SPAM).
W jaki sposób należy rozliczyć projekt?2022-01-12T16:25:51+01:00
Aby rozliczyć projekt należy umieścić na platformie skany dokumentów (np. faktury, umowy) poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, na który Organizacja otrzymała z Fundacji darowiznę. Każdy dokument musi być odpowiednio opisany i zawierać informację o źródle finansowania:   „Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy  „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” „[tutaj należy wpisać numer umowy]” z dnia ………”.  Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych”. Chodzi o to, aby było dokładnie widać, które środki pochodzą z grantu, a które ze środków własnych, czy z innych źródeł.
Czy wymagany jest wkład własny?2022-01-12T16:24:53+01:00
Nie, wkład własny nie jest wymagany.
Czy możliwe są przesunięcia środków lub zmiany w złożonym kosztorysie?2022-01-12T16:23:46+01:00
Tak, istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy pozycjami oraz wprowadzenie zmian w kosztorysie, ale musi być ono skonsultowane z pracownikiem Fundacji.  
Co powinno być uwzględnione w kosztorysie?2022-01-12T16:17:32+01:00
Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy), przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli stanu Projektu.
Czego nie może uwzględniać kosztorys projektu?2022-01-12T16:16:06+01:00
Kosztorys projektu nie można uwzględniać:
 1. wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji
 2. kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,
 3. kosztów związanych z działalnością gospodarczą Organizacji, typu koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.
 4. kosztów związanych z działalnością polityczną i religijną,
 5. kar, grzywien, mandatów, podatków.
Ile maksymalnie może trwać projekt?2022-01-12T16:14:58+01:00
Projekt może trwać max 12 miesięcy.
Co można zrobić w ramach projektu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO”?2024-02-29T12:54:11+01:00
W ramach konkursu wspieramy projekty z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, w tym:
 • roślinne murale, portrety lub pejzaże
 • ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe
 • inne inicjatywy, które zwiększają bioróżnorodność, poprawiają jakość powietrza, ograniczają hałas i zanieczyszczenia, odnawiają ekosystemy leśne itp.
Pamiętaj! To są tylko przykłady! Liczymy na Waszą kreatywność!
Czy wnioski mogą zostać wysłane drogą pocztową lub złożone bezpośrednio w Fundacji?2022-01-12T16:11:13+01:00
Nie. W konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl
Czy możliwa jest realizacja projektu przy udziale innych środków niż środki własne?2022-01-12T16:10:14+01:00
Tak, ale pod pewnymi warunkami. Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych źródeł takich jak jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe, ale z wyłączeniem innych fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez firmy), w szczególności fundacji bankowych lub założonych przez instytucje finansowe. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości udziału innych podmiotów w projekcie, niezbędny jest kontakt z Fundacją.
Kto nie może wnioskować o przyznanie grantu?2022-04-21T12:00:25+01:00
Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego) oraz indywidualnym osobom fizycznym, a także organizacjom , które istnieją krócej niż 2 lata.
Jakie organizacje mogą składać wniosek o grant?2022-04-21T12:13:53+01:00
Wniosek o grant mogą składać organizacje, które istnieją co najmniej 2 lata i posiadają  zdolność prawną, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, itp.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander

Przejdź do góry