Projekt HAPPY SENIOR – łączymy pokolenia

Projekt HAPPY SENIOR – łączymy pokolenia, to wydarzenie którego celem jest integrowanie pokoleń i pokazanie światu, że Senior w Polsce chce być aktywny, ma potrzebę

Wolontariat pracowniczy

W ubiegłym roku ponad 660 pracowników zaangażowało się w różne formy wolontariatu w Banku. 65 projektów wsparła finansowo Fundacja Santander. Oddolne inicjatywy pracowników Banku Santander