Statut

STATUT (tekst jednolity)      I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE   § 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły zwana dalej ?Fundacją?,