Program Stypendialny

Szanowni Państwo, Fundacja Banku Zachodniego WBK uruchamia program stypendialny. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  Stypendium stanowi nagrodę za