Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.

Zakres tematyczny projektów:

  • ekologia i ochrona środowiska,
  • edukacja, kultura i rozrywka

Projekt daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Realizacja projektu jest przewidziana na rok szkolny 2023/2024 – tj. od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

Cele projektu

  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
  • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
  • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą,
  • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

Wysokość grantów

  • 1 grant w wysokości 15 tysięcy złotych
  • 1 grant w wysokości 10 tysięcy złotych
  • 1 grant w wysokości 5 tysięcy złotych
  • 10 grantów w wysokości 2 tysiące złotych

Etapy projektu

Termin Etap projektu
od 16.10.2023 r. do 05.01.2024 r. Wypracowanie wspólnie z uczniami pomysłu i przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie
od 08.01.2024 r. do 09.02.2024 r. Ocena wniosków aplikacyjnych
12.02.2024 r. Ogłoszenie wyników aplikacji o dofinansowanie projektów
od 28.02.2024 r. do 25.03.2024 r. Zawarcie umów o przekazaniu darowizny z placówkami, które uzyskały dofinansowanie
od 28.02.2024 r. do 21.06.2024 r. Realizacja projektów społecznych przez placówki, które uzyskały dofinansowanie
21.06.2024 r. Termin rozliczenia się z darowizny otrzymanej w ramach projektu na stronie aplikacji

Zobacz film z I edycji projektu

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

Skontaktuj się z nami: