Operatorem, w myśl ustawy, pozostaje JST, a GreenWay pełni role dostawcy usługi ładowania. Nadal jednak większość obowiązków, które nakłada ustawa na operatora ogólnodostępnych stacji ładowania, są scedowane na GreenWay w ramach umowy na zarządzanie. Koszt obsługi pokrywa Santander.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander