Umowa na dystrybucję i zakup energii elektrycznej podpisywana jest przez JST. JST ponosi wszelkie koszty z tym związane. Stacje ładowania udostępniane są płatnie dla użytkowników samochodów elektrycznych, a przychody z tego tytułu przekazywane są do JST. W zależności od opłaty mocowej, stawki za KWh oraz wykorzystania stacji ładowania koszty, jakie ponosi JST mogą być częściowo, lub całościowo pokryte przez przychody z usług ładowania.  

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander