To osoba, która współpracuje z uczniem w ramach rozwoju jego talentu. Opiekunem talentu może być m.in. nauczyciel przedmiotowy, wychowawca ucznia, trener, instruktor tańca, instruktor rysunku, nauczyciel gry na wybranym instrumencie itp.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander