Jeżeli nie masz ukończonych minimum 18 lat musisz załączyć do formularza aplikacyjnego skan pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego zgodnie z wzorem (Regulamin konkursu Program Stypendialny Fundacji Santander 2024/2025, załącznik nr 2)

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander