Jeżeli nie masz ukończonych 16 lat konto zakłada i aplikację w Twoim imieniu wysyła rodzic/opiekun prawny. Data urodzenia we wniosku, to data urodzenia rodzica/opiekuna prawnego.    

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander