• Stypendium w wysokości 10 000 złotych wypłacimy Ci w cyklach comiesięcznych od września 2024 roku do czerwca 2025 roku.
  • Stypendium będziemy przekazywać na rachunek bankowy wskazany w Umowie Stypendialnej.
  • Pierwszą wypłatę stypendium zrobimy w ciągu 14 dni od otrzymania podpisanej Umowy stypendialnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Umowę przekażemy Ci podczas Gali Stypendialnej w Warszawie, która odbędzie się 18 października 2024 r.
  • Stypendium za miesiąc wrzesień wypłacimy razem z stypendium za miesiąc październik.
  • Wypłatę stypendium będziemy dokonywać do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander