Nie, dopiero jak uda Ci się dostać do drugiego etapu rekrutacji poprosimy Cię o uzupełnienie formularza aplikacyjnego o:
  • kopię świadectwa za rok szkolny 2023/2024 poświadczoną za zgodność z oryginałem np., przez szkołę,
  • dokumenty uwiarygodniające osiągnięcia i sukcesy podlegające ocenie punktowej np. ze szkoły, ośrodka kultury, klubu sportowego lub kopie dyplomów uczestnictwa w olimpiadach, zawodach, konkursach itp.,
  • oświadczenie Opiekuna talentu,
  • potwierdzenie udziału w Gali Stypendialnej 2024, która odbędzie się w dniu 18 października 2024 r. w Warszawie, podczas której podpiszesz umowę stypendialną i odbierzesz dyplom.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander