W przypadku wyboru punktu c w Kryterium 1 oceny merytorycznej wniosku,  koszt przyłącza pokrywa Grant. W przypadku wyboru punktu a i b w Kryterium 1 oceny merytorycznej, koszt wybudowania przyłącza ponosi JST.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander