Kontakt z dyrektorem oddziału nie jest obligatoryjny, ale ponieważ dyrektor oddziału wystawia organizacji rekomendację , warto z tej opcji skorzystać, bo dzięki niej można uzyskać max 3 punkty przy ocenie projektu. Prosimy o dokładne wybranie numeru oddziału z bazy na platformie grantowej i udanie się do wskazanego w systemie dyrektora oddziału w celu weryfikacji wniosku.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander