Nie, usługa ładowania nie wymaga koncesji na sprzedaż energii i nie podlega akcyzie. Usługa ładowania podlega standardowemu opodatkowaniu 23% VAT.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander