Kosztorys projektu nie można uwzględniać:
  1. wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji
  2. kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,
  3. kosztów związanych z działalnością gospodarczą Organizacji, typu koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.
  4. kosztów związanych z działalnością polityczną i religijną,
  5. kar, grzywien, mandatów, podatków.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander