W ramach konkursu wspieramy projekty z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, w tym:
  • roślinne murale, portrety lub pejzaże
  • ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe
  • inne inicjatywy, które zwiększają bioróżnorodność, poprawiają jakość powietrza, ograniczają hałas i zanieczyszczenia, odnawiają ekosystemy leśne itp.
Pamiętaj! To są tylko przykłady! Liczymy na Waszą kreatywność!

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander