Bank Młodych Mistrzów Sportu

Informacje

Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie.

W ramach tegorocznej edycji wspierać będziemy przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat. Nastawiamy się przede wszystkim na wspieranie ich rozwoju fizycznego. Mogą to być np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.

Ruch ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, kondycję i ogólne samopoczucie, dlatego promujemy aktywne spędzanie czasu wolnego.

Wysokość grantu

Terminy

 • 1
  W 2024 r. nie prowadzimy naboru do programu.

Wkład własny

nie jest wymagany

Czego nie wspieramy

Nie wspieramy zakupów, wyposażenia klubów sportowych i sal gimnastycznych, a także wyjazdów i kolonii sportowych.

Dla kogo

Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata i pracują z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat , np.:

 • kluby sportowe,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • biblioteki,
 • domy kultury,
 • samorządy
 • inne organizacje posiadające zdolność prawną

Jakie działania

 • organizacja drużynowych zawodów sportowych,
 • olimpiad,
 • paraolimpiad,
 • treningów
 • oraz innych działań, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play.

Zobacz dokąd trafiły nasze granty w 2023 r.

Najczęściej zadawane pytania

Jakiego typu projekty nie mogą być dotowane w ramach projektu?2023-05-29T14:24:23+01:00
Program Bank Młodych Mistrzów Sportu nie przewiduje dofinansowania przeznaczonego na wsparcie bieżącej działalności Wnioskodawcy. Nie wspieramy również wyposażenia klubów sportowych i sal gimnastycznych, a także wyjazdów i kolonii sportowych.
Czy w ramach programu Bank Młodych Mistrzów Sportu pomoc mogą otrzymać osoby indywidualne?2023-05-29T14:24:16+01:00
Nie. Wnioski o grant mogą składać wyłącznie fundacje, stowarzyszenia, szkoły kluby sportowe, itp.
W jaki sposób Wnioskodawca otrzyma informację na temat decyzji przyznania dotacji?2023-05-29T14:24:11+01:00
Informacja o przyznaniu grantu zostanie przesłana mailowo przez Fundację Santander na adres podany we wniosku. W przypadku wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do przyznania grantu Fundacja Santander nie jest zobowiązana do podawania szczegółowych informacji na temat przyczyn odrzucenia wniosku.
Czy po otrzymaniu dotacji Wnioskodawca powinien przygotować sprawozdanie z realizacji projektu?2023-05-29T14:24:05+01:00
Tak, do 30 dni po zakończeniu projektu należy sporządzić sprawozdanie finansowo-merytoryczne i złożyć je za pomocą aplikacji https://granty.fundacja.santander.pl/
Jak odzyskać hasło?2023-05-29T14:23:59+01:00
Aby odzyskać hasło należy na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/ wybrać ORGANIZACJA, a następnie: – wpisać NIP lub REGON (proszę zwrócić uwagę czy komputer nie wstawia tam e-maila) – kliknąć „odzyskaj hasło” (pod polem NIP), wówczas na maila przyjdzie link do zmiany hasła (proszę sprawdzić również folder SPAM).
Kiedy można składać wnioski?2023-02-28T12:32:22+01:00
Wnioski można składać:
 • I termin – od 1 marca do dnia 31 marca 2023 roku,
 • II termin –od 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2023 roku,
 • III termin – od 1 lipca do dnia 30 września 2023 roku,
 • IV termin – od 1 października do dnia 11 grudnia 2023 roku.
Kiedy można się spodziewać informacji o wynikach konkursu?2023-02-28T12:30:21+01:00
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji Santander w następujących terminach:
 • I termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 8 maja 2023 roku
 • II termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 7 sierpnia 2023 roku
 • III termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 6 listopada 2023 roku
 • IV termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2024 roku
Czy istnieje ograniczenie wysokości grantu, o jaką mogę się ubiegać?2023-02-28T12:25:14+01:00
Tak. W 2023 roku maksymalna kwota grantu w ramach programu  Bank Młodych Mistrzów Sportu, to 7 tysięcy złotych, przy czym grant może zostać przyznany w innej wysokości.
Z kim powinien kontaktować się Wnioskodawca w celu uzyskania informacji na temat złożonego przez siebie wniosku?2022-08-19T12:43:37+01:00
Wszelkie zapytania prosimy kierować na skrzynkę mailową: fundacja@santander.pl lub telefonicznie 22/ 586 89 99.
Czy środki finansowe Wnioskodawca otrzyma zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku?2022-08-19T12:36:50+01:00
Nie. Przelew środków finansowych na konto organizacji następuje na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności Fundacja przygotowuje umowę darowizny, która przekazywana jest organizacji drogą elektroniczną (e-mail). Organizacja podpisuje umowę i odsyła oba egzemplarze umowy na adres fundacji. Po otrzymaniu przez Fundację podpisanej umowy, w terminie 14 dni przelewane są środki.

Rozliczenie grantu

Przeczytaj co musisz wiedzieć żeby poprawnie złożyć rozliczenie.

Skontaktuj się z nami:

Granty

Aplikacja do składania wniosków grantowych Fundacji Santander

Przejdź do góry