Kamil jest uczniem 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu mat.-fiz. – inf. w Lublinie, gdzie realizuje indywidualny tok nauki z matematyki, fizyki i informatyki. Poza szkołą Kamil tworzy własne projekty mechatroniczne, które dostrzegane są w świecie nowych technologii. W zeszłym roku Kamil założył spółkę z o.o., która zajmuje się wprowadzenie na rynek zaprojektowanego i wykonanego przez niego urządzenia Solar Tracker, służącego do sterowania farmą paneli słonecznych, tak aby maksymalnie zwiększyć ich wydajność.

Kamil Wroński