Mikołaj Plaszewski naukę gry na instrumencie rozpoczął w wieku 8 lat w klasie klarnetu Pani Mirosławy Nowak-Dobrychłop. Obecnie jest uczniem klasy drugiej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Brał udział w wielu konkursach muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając czołowe nagrody, m.in. Grand Prix w Stanach Zjednoczonych wraz z zaproszeniem do występu w Nowym Jorku, I miejsca w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwajcarii, Słowenii i Polsce, II miejsca we Francji i Szwecji. Za swoje osiągnięcia artystyczne został stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rotary Club Olsztyn oraz Lions Club Olsztyn. Mikołaj brał udział w licznych kursach i lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych instrumentalistów i wykładowców z Akademii Muzycznych, m.in.  prof. dr hab. Jakuba Bokuna, prof. dr hab. Romana Widaszka, dr hab. Grzegorza Wieczorka, dr hab. Andrzeja Wojciechowskiego oraz Hana Kima. Jest klarnecistą zespołu ludowego Warnijsko Kapela. Oprócz pasji muzycznych interesuje się także historią oraz piłką nożną.  Jego marzeniem jest koncertowanie jako solista oraz z najlepszymi orkiestrami po całym świecie.    

Mikołaj Plaszewski