Michał Łukasiak jest uczniem IV klasy Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie – Wiśniowej. Jako przyszły informatyk, łączy swoje techniczne talenty z działalnością społeczną na rzecz drugiego człowieka. Zdobył brązowy medal podczas International Warsaw Invention Show 2022. Jest finalistą “Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora 2022/2023” oraz laureatem Explory 2022 – w edycji 2023 walczy o tytuł laureata. Za swoje osiągnięcia został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na wydarzenie “Start-upy w Pałacu”, uhonorowany został też jako wystawca podczas nocy muzeów Urzędu Patentowego RP. Jest Skarbnikiem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Na owe stanowisko został wybrany jednogłośnie. Michał brał także udział w powoływaniu Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Uczeń działa aktywnie jako Wiceprzewodniczący i p.o. Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Dzięki Michałowi, Młodzieżowa Rada otrzymała grant w wysokości 18 000 zł na organizację wydarzenia dla społeczności lokalnej. Michał równie aktywnie działa dla rówieśników – po swojej interpelacji sprzeciwiającej się usunięciu szkół technicznych i zawodowych z programu “Mazowieckie – stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Michał został zaproszony przed komisję Sejmiku Województwa, gdzie jako głos całej mazowieckiej młodzieży dążył do włączenia szkół do programu.  

Michał Łukasiak