Antonina jest koninianką, ma 15 lat, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w klasie fortepianu mgr Andrzeja Wójcińskiego, pod okiem którego rozwijała swoje umiejętności pianistyczne w szkole muzycznej I stopnia PSM im. I. J. Paderewskiego w Koninie. Obecnie kontynuuje naukę w klasie III szkoły muzycznej II stopnia PSM im. I. J. Paderewskiego w Koninie  w klasie fortepianu mgr Teresy Kaczmarek. Antonina jest multilaureatką ponad 60 konkursów pianistycznych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. W 2023 r. za brawurowe wykonanie Krakowiaka fantastycznego I. J. Paderewskiego została laureatką III Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury” w kategorii muzyk organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i wystąpiła w koncercie laureatów w auli UAM w Poznaniu. Pierwszą nagrodę Grand Prix otrzymała na konkursie pianistycznym w Gorzowie Wielkopolskim „Muzyka Polska i nie tylko” w wieku 9 lat, a po raz drugi w Wiedniu w wieku 14 lat. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, stypendium kulturalnego Prezydenta Miasta Konina i czterokrotnie Fundacji Santander Bank Polska S.A. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich kształcąc się pod okiem Prof. Andrzeja Jasińskiego (Katowice), Janusza Olejniczaka (Warszawa), Prof. Viery Nosiny (Moskawa), Prof. Jerzego Sterczyńskiego (Warszawa), Prof. Joanny Ławrynowicz-Just (Warszawa), Prof. Huberta Rutkowskiego (Hamburg), dr Pawła Wakarecego (Bydgoszcz), Prof. Andrzeja Pikula (Kraków). Występowała z recitalami w Pałacu Bronikowskich w Żychlinie k/Koninia, gdzie przebywał F. Chopin, w Paryżu i dwukrotnie w Wiedniu – w Ambasadzie RP oraz barokowym Bank Austria Salon w Ratuszu Staromiejskim. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Konina i regionu biorąc udział w licznym wydarzeniach, w tym Salonie Poezji Anny Dymnej, Festiwalu Muzyczne Przestrzenie, Koncercie Galowym „Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu”.  W kwietniu 2022 r. dała również minirecital chopinowski przez koncertem Jakuba Kuszlika podczas obchodów 20-lecia Towarzystwa Fryderyka Chopina koło w Żychlinie. W listopadzie 2022 r. zainaugurowała „Malanowskie ślady Chopina” pod patronatem Towarzystwa Fryderyka Chopina w Warszawie upamiętniające babkę Fryderyka Chopina, Antoninię z Kołomińskich Krzyżanowskiej, która ostatnie lata życia spędziła w Malanowie w pow. tureckim, i tam zmarła.  Posiada szczególne predyspozycje chopinowskie. Jej pasją są języki obce i klasyka muzyki rozrywkowej (rock, rock’n’roll).  

Antonina Waliszewska