Adam Trzebiatowski uczęszcza do ósmej klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, w której uczy się w klasie skrzypiec u dr hab. Anny Wandtke – Wypych. Adam od lat bierze udział w konkursach międzynarodowych (Wiedeń, Berlin, Kyoto, Nicea, Rzym, Tokyo, Bruksela, Elbląg, Łomianki) i ogólnopolskich ( Poznań, Lublin, Rybnik, Wrocław, Gdańsk, Włocławek, Sochaczew, Grudziądz) zdobywając najwyższe nagrody, od rozpoczęcia nauki zdobył ich ponad 40. Gra na skrzypach jest jego wielką pasją, uwielbia koncertować, brać udział w kursach muzycznych jak również udzielać się charytatywnie. Od najmłodszych lat jest czynnym wolontariuszem Fundacji Hospicyjnej im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, gdzie bierze udział w kwestach na rzecz chorych oraz koncertuje w hospicjum dla pacjentów, pracowników oraz wzbogaca artystycznie wydarzenia charytatywne. Za swoją działalność otrzymał w kwietniu 2023 r. tytuł Honorowego Wolontariusza od Fundacji Hospicyjnej oraz statuetkę Bursztynowy Dźwig od Prezydent Miasta Gdańska. Adam został również stypendystą Marszałka Województwa Pomorskiego w 2021r., Jednorazowego Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska w 2021r. i 2022r. oraz stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 2022/2023, 2023/2024. Największym marzeniem Adama jest koncertowanie z najlepszymi orkiestrami po całym świecie.        

Adam Trzebiatowski