Ekoławeczka w Laskach

„Ekoławeczka” w Laskach Grupa wolontariuszy zajeła się sprzątaniem i organizacją ogrodu dla podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w podwarszawskich Laskach. Celem było ułatwienie korzystania z ogrodu dla osób mających problemy ze wzrokiem, zapewniając im komfort i bezpieczeństwo. Ośrodek służy niewidomym i niedowidzącym od ponad 100 lat. Oferuje wszechstronną opiekę edukacyjno-wychowawczą i rehabilitacyjną. Znajduje się w otulinie Puszczy Kampinoskiej i obejmuje 11 placówek na powierzchni 77 hektarów. W ramach tych placówek działa przedszkole, szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, technikum, szkoły zawodowe i szkoła muzyczna. Kształcenie obejmuje ponad 200 niewidomych dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, z czego prawie połowa ma dodatkowe poważne schorzenia. Nauczanie niewidomych uczniów opiera się na tym samym programie co dla dzieci widzących w szkołach publicznych, ale z użyciem pisma Braille’a i specjalistycznych pomocy szkolnych, takich jak wypukłe mapy i globusy, makiety budowli oraz modele brył geometrycznych. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności muzyczne, grając na organach, gitarze, fortepianie, flecie i skrzypcach. Duży nacisk kładziony jest także na naukę języków obcych (angielskiego, niemieckiego) oraz obsługę komputera, aby zapewnić uczniom lepsze perspektywy na przyszłość. Dzieci w ośrodku otrzymują również rehabilitację wzroku (dla słabowidzących), naukę orientacji przestrzennej, rehabilitację ruchową, hipoterapię i muzykoterapię. Obecnie w ośrodku przebywa i uczy się w placówkach również 40 dzieci z Ukrainy Działania grupy sprzątającej i organizującej ogród miały na celu poprawę warunków korzystania z terenów zielonych dla podopiecznych ośrodka, zapewniając im czystość, porządek i bezpieczeństwo. Dzięki tym działaniom, podopieczni będą mogli w pełni cieszyć się ogrodem. Wolontariusze wykonali 10 ławek ogrodowych, posprzątali plac zabaw dla najmłodszych podopiecznych, złożyli trampolinę oraz wykonali ogrodzenie drewniane. Z całego serca dziękujemy naszym niezwykłym wolontariuszom za ich poświęcenie podczas akcji w Laskach. Ich praca przyniosła ulgę i realnie przyczyniła się do poprawy warunków podopiecznych ośrodka. Dzięki Wam placówka stała się lepszym miejscem.

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.